Sáng ngày 31/7/2023 HĐND xã Tả Phời tổ chức kỳ họp giữa năm 2023 ( Kỳ họp thứ 9).
Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Trần Văn Thiện- UVBTV Thành uỷ- PCT HĐNĐ thành Phố.
Chủ trì kỳ họp: đồng chí Phạm Huy Bình – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã, dự kỳ họp còn có các đồng chí trong thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ – Các tổ chức đoàn thể - 23 ông, bà đại biểu HĐND xã, các ông, bà Bí thư chi bộ trường thôn, trưởng Ban CTMT. Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân xã ghi nhận kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội xã 6 tháng đầu năm 2023, báo cáo đã nêu trong 6 tháng đầu năm tình hình KTXH được duy trì và phát triển ổn định, chủ động chỉ đạo thực hiện sản xuất lúa, ngô đảm bảo khung thời vụ, năng xuất, sản lượng đạt kế hoạch giao. Công tác thu ngân sách trên địa bàn đạt 77,18%; kế hoạch thành phố giao và đạt 54,2%; kế hoạch xã giao, thu các loại quỹ vận động đạt 70% kế hoạch. Chăn nuôi phát triển ổn định. Công tác kiểm tra trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, quản lý đất đai, xây dựng được tăng cường. Công tác chính sách, an sinh xã hội được triển khai thực hiện tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo, triển khai thực hiện đề án 06 về phát về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn năm 2030.

Có thể là hình ảnh về 6 người và văn bản cho biết 'CUACAHANGT HOC TẬP A LAM THEO KY CƯƠNG, GƯƠNG MÂU, ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO, TRÁCH NHIỆM'

Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân xã đánh giá: Trong 6 tháng đầu năm 2023, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã đã chủ động bám sát quan điểm chỉ đạo của Thành ủy, Uỷ ban nhân dân thành phố, Đảng ủy xã để xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch công tác; các hoạt động của Hội đồng nhân dân. Hội đồng nhân dân xã đề nghị Uỷ ban nhân dân xã có biện pháp chỉ đạo quyết liệt đối với một số lĩnh vực còn hạn chế như: Công tác quản lý về đất đai, GPMB, trật tự đô thị, xây dựng, vệ sinh môi trường. Hội đồng nhân dân xã yêu cầu Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và các Đại biểu Hội đồng nhân dân xã phải nêu cao hơn nữa vai trò trách nhiệm trong việc giám sát, thẩm tra, chủ động linh hoạt giải quyết các công việc phát sinh giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã, tích cực lắng nghe các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân truyền tải kịp thời đến các cấp chính quyền xem xét, giải quyết. Xem xét báo cáo của Uỷ ban nhân dân xã về công tác cải cách hành chính về giải quyết đơn thư ; về thực hành tiết kiệm chống lãng phí ;công tác phòng chống tham nhũng ; công tác phòng chống tội phạm năm 2023. Hội đồng nhân dân xã đã ghi nhận các kết quả đã đạt được sáu tháng đầu năm 2023 đối với công tác cải cách hành chính; giải quyết đơn thư dành tiết kiệm chống lãng phí; công tác phòng chống tham nhũng; công tác phòng chống tội phạm, yêu cầu ủy ban nhân dân tiếp tục phát huy đầy mạnh việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân ngay tại cơ sở. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục cho người dân, kiên quyết đấu tranh vi phạm pháp luật giữ vững an toàn xã hội của xã; thực hiện tốt công tác tiếp dân tại bộ phận một cửa và các buổi tiếp công dân của lãnh đạo theo lịch đã ban hành.
📌☘️Tại kỳ họp hội đồng nhân dân xã đã nhất trí thông qua 06 nghị quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của hội đồng nhân dân xã cụ thể:
(1) nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát hội đồng nhân dân xã 2024.
(2) nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề năm 2024.
(3) về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước trong và sau kỳ họp cuối năm 2022, tiếp thu ý kiến kiến nghị cử tri trước kỳ họp giữa năm 2023 hội đồng nhân dân xã, khoá 20, nhiệm kỳ 2021-2026.
(4) nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2022.
(5) nghị quyết về điều chỉnh ngân sách xã năm 2023.
(6) dự thảo nghị quyết phê chuẩn kết quả kỳ họp giữa năm 2023 hội đồng nhân dân xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026.

Có thể là hình ảnh về 7 người và văn bản

Minh Thuan
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 252
  • Trong tuần: 3,232
  • Tất cả: 51,109