KH số: 83/KHUBND ngày 18/8/2021

Kế hoạch số: 83/KH-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của UBND xã Tả Phời  về viêc  Phổ biến pháp luật đợt II năm 2021. 

UBND xã Tả phời triển khai phổ biến tuyên truyền pháp luật đợt II năm 2021 tại nhà văn hóa Thôn Xéo Tả 1-xã Tả Phời. Nhằm quán triệt kịp thời tới tất cả các cơ quan, đơn vị trường học, các thôn, cán bộ, công chức và mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã về nội dung cơ bản của các văn bản luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 11; các văn bản quy phạm pháp luật khác của trung ương và Tỉnh, Thành Phố và xã ban hành; tiếp tục triển khai phổ biến pháp luật theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 10 - CT/TU ngày 07/6/2011 của Tỉnh uỷ Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và Nhân dân.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 254
  • Trong tuần: 3,234
  • Tất cả: 51,111