KẾ HOẠCH Truyền thông trực tiếp về phòng chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2023
Số ký hiệu văn bản 110/KH-TTYT
Ngày ban hành 13/09/2023
Ngày hiệu lực 13/09/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Truyền thông trực tiếp về phòng chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 0_kh_tuyen_truyen_phong_chong_ta20230913043802933_signed_20230913044253777.pdf
Văn bản mới