KẾ HOẠCH Kiểm tra vệ sinh ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh của ngành Nông nghiệp, Công thương quản lý theo phân cấp trên địa bàn xã Tả Phời năm 2023
Số ký hiệu văn bản 101/KH-UBND
Ngày ban hành 13/09/2023
Ngày hiệu lực 13/09/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Kiểm tra vệ sinh ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh của ngành Nông nghiệp, Công thương quản lý theo phân cấp trên địa bàn xã Tả Phời năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm kh_kiem_tra_attp_nganh_nn_ct_n20230913074001652_signed.pdf
Văn bản mới