KẾ HOẠCH Tổ chức tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, năm 2023
Số ký hiệu văn bản 16/KH-VHTT
Ngày ban hành 16/08/2023
Ngày hiệu lực 16/08/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Tổ chức tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực ANTT-ATGT
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm ke_hoach_tuyen_truyen_vu_khi_220230816052356517_signed.pdf
Văn bản mới