BÁO CÁO Tình hình, kết quả thực hiện Kết luận số 03/KL-ĐKTr ngày 19/7/2023 của Đoàn kiểm tra thành phố Lào Cai về việc kết luận kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại UBND xã Tả Phời.
Số ký hiệu văn bản 175 /BC-UBND
Ngày ban hành 06/09/2023
Ngày hiệu lực 06/09/2023
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Tình hình, kết quả thực hiện Kết luận số 03/KL-ĐKTr ngày 19/7/2023 của Đoàn kiểm tra thành phố Lào Cai về việc kết luận kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại UBND xã Tả Phời.
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực ANTT-ATGT
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bao_cao_thuc_hien_ket_luan_03_20230906040827374_signed.pdf
Văn bản mới